flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Вакантні посади станом на 17.03.2021

17 березня 2021, 12:16

 

Додаток 1

 

Затверджено

Наказом  Яворівського

районного суду 

Львівської області

від 16  березня  2021  року

№28

 

                                                             УМОВИ

проведення конкурсу державного службовця (категорія В) -

головного спеціаліста (з інформаційних технологій)  Яворівського  районного суду Львівської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 Організовує впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій: встановлення комп'ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп'ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп'ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп'ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу.

 Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.

 Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді.

 Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.

 Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп'ютерної мережі.

 Надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення.

 Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп'ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп'ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп'ютерної мережі.

 Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.

 Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп'ютерної мережі.

Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп'ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

 Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5 540 грн

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови КМУ від 18.01.2017 року №15, зі змінами;

надбавки та доплати відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

Особа яка бажає взяти участь у конкурсі, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21;

3) заяву в якій повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені ч.3 та 4 ст.1  ЗУ «Про очищення влади  та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в умовах вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики).

           Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС   до 18 год 00 хв  01квітня 2021року.

Адресат: Яворівський  районний суд Львівської області

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Папірник Галина Яремівна

р.т.(03259)2-14-68

моб.тел.0673115339

 

inbox@yr.lv.court.gov.ua

                                                              Кваліфікаційні вимоги

      Освіта

Вища. не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

     Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

     Володіння державною мовою

Вільне володіння

  Володіння іноземною мовою

не потребує

                                                      Вимоги до компетентності

 

вимога

Компетентні вимоги

Якісне виконання

поставлених завдань

вміння працювати з інформацією;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

Особисті компетенції

Відповідальність; системність; самостійність в роботі.

 

Професійні знання

вимога

Компетентні вимоги

Знання законодавства

-       Конституція України,

-       Цивільний кодекс України

-       Цивільний процесуальний кодекс України

-       Кодекс України про адміністративні правопорушення;

-       Кодекс адміністративного судочинства

-       Сімейний кодекс України;

-       Кримінальний кодекс України;

-       Кримінальний  процесуальний кодекс України;

-       Закон України «Про державну службу»,

-       Закон України «Про судоустрій і статус суддів»,

-       Закон України «Про запобігання корупції»,

-       Закон України «Про звернення громадян»

-       Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

-       Закон України «Про очищення влади »;

.Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи  державного службовця відповідно до посадової інструкції положення про структурний підрозділ

ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», акти законодавства та нормативні документи,що регламентують діяльність судових органів та регулюють питання організації та здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності судової системи: інструкції та рекомендації Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду, правила на норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

 

Додаток 1

 

Затверджено

Наказом  Яворівського

районного суду Львівської області

від 16  березня  2021  року

№29

УМОВИ

проведення конкурсу державного службовця (категорія В) -

секретаря суду Яворівського районного суду Львівської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

   Веде первинний облік справ, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді відповідно до своїх функціональних обов’язків.

  Забезпечує зберігання судових справ.

  Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для направлення до судів вищих інстанцій.

  Здійснює своєчасне звернення судових рішень до виконання відповідно до своїх функціональних обов’язків, контролює надходження від органів, що виконують судові рішення, повідомлень про їх виконання.

  Здійснює облік виконавчих документів відповідно до своїх функціональних обов’язків.

  Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду справ відповідно до своїх функціональних обов’язків.

   Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.

   Перед прийняттям у секретарів судового засідання судових справ до канцелярії, після розгляду по суті, здійснює перевірку щодо повноти відображення відомостей в обліково-статистичних картках в системі документообігу суду, проводить перевірку відповідності документів у судових справах, згідно опису справи.

    Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ провадження у яких закінчено, а також іншу документацію, що стосується розгляду справ за минулі роки, відповідно до своїх функціональних обов’язків.

    Здійснює видачу копій судових рішень, інших документів по справах, які зберігаються в канцелярії суду відповідно до своїх функціональних обов’язків.

    Вносить достовірні відомості до автоматизованої системи документообігу суду відповідно до своїх наданих прав та функціональних обов’язків, згідно Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

    Здійснює проставляння в Системі документообігу суду дати набрання судовими рішеннями законної сили.

    Записує листи, що розсилаються у розносну книгу для місцевої кореспонденції.

    Виконує інші доручення керівника апарату та старшого секретаря щодо організації роботи канцелярії суду.

    Постійно підвищує свій професійний рівень, своєчасно та в повному обсязі відстежує зміни в законодавстві, вивчає нові правила та інструкції тощо.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4394,00 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови КМУ від 18.01.2017 року №15, зі змінами;

надбавки та доплати відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На строковій основі (тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення 3-рьох років основного працівника до дня фактичного виходу її на роботу.

Перелік інформації необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа яка бажає взяти участь у конкурсі, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21;

3) заяву в якій повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені ч.3 та 4 ст.1  ЗУ «Про очищення влади  та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в умовах вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики).

           Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС  до 18 год 00 хв  01 квітня 2021 року

Адресат: Яворівський  районний суд Львівської області

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Папірник Галина Яремівна

р.т.(03259)2-14-68

моб.тел.0673115339

 

inbox@yr.lv.court.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

Володіння

державною мовою

Вільне володіння

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

вимога

          Компетентні вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією;

Вміння вирішувати комплексні завдання;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді

Особисті компетенції

Відповідальність; системність; самостійність в роботі.

 

         Професійні знання

вимога

         Компетентні вимоги

Знання законодавства

-       Конституція України,

-       Цивільний кодекс України

-       Цивільний процесуальний кодекс України

-       Кодекс України про адміністративні правопорушення;

-       Кодекс адміністративного судочинства

-       Сімейний кодекс України;

-       Кримінальний кодекс України;

-       Кримінальний  процесуальний кодекс України;

-       Закон України «Про державну службу»,

-       Закон України «Про судоустрій і статус суддів»,

-       Закон України «Про запобігання корупції»,

-       Закон України «Про звернення громадян»

-       Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції положення про структурний підрозділ

Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.